Innvalgte fra 1945 -

Her finner du oversikt over alle representanter valgt inn ved stortingsvalg og deres vararepresententer helt tilbake til 1945.

Avgrens utvalget

Sortert og gruppert liste av representanter
Sør-Trøndelag

Vararepresentanter for Høyre

 1. Helleland, Linda C. Hofstad Høyre
 2. Momyr, Michael Høyre
 3. Norborg, Marit Høyre
 4. Kierulf, Henrik Gottfries Høyre

Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti

 1. Bratseth, Solveig Kopperstad Kristelig Folkeparti
 2. Håbrekke, Øyvind Kristelig Folkeparti
 3. Hegge, Espen Agøy Kristelig Folkeparti
 4. Bjørkhaug, Karin Kirsti Bakklund Kristelig Folkeparti

Vararepresentanter for Senterpartiet

 1. Jære, Trond Nylende Senterpartiet
 2. Denstad, Randi Sollie Senterpartiet
 3. Eide, Beate Marie Dahl Senterpartiet
 4. Hynne, Gunnar Senterpartiet

Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti

 1. Malvik, Ingvild Vaggen Sosialistisk Venstreparti
 2. Leknes, Jørund Sosialistisk Venstreparti
 3. Kvalvik, Aud Herbjørg Sosialistisk Venstreparti
 4. Høsøien, Eli Sosialistisk Venstreparti
Vestfold

Faste representanter

 1. Andersen, Dag Terje Arbeiderpartiet
 2. Width, Per Ove Fremskrittspartiet
 3. Flåtten, Svein Høyre
 4. Mandt, Sonja Arbeiderpartiet
 5. Anundsen, Anders Fremskrittspartiet
 6. Gullvåg, Steinar Arbeiderpartiet
 7. Thorkildsen, Inga Marte Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Kosmo, Silvia K. Arbeiderpartiet
 2. Olsen, Tom Strømstad Arbeiderpartiet
 3. Patil, Pournima Namdeo Arbeiderpartiet
 4. Øyangen, Irene Arbeiderpartiet
 5. Paulsen, Per Kristian Arbeiderpartiet
 6. Alfredsen, Arild Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Vogt, Jan Fredrik Fremskrittspartiet
 2. Hannevig, Merete Fremskrittspartiet
 3. Olsen, Per Arne Fremskrittspartiet
 4. Stordalen, Morten Fremskrittspartiet
 5. Espeset, Espen Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Kjendlie, Karen Anne Høyre
 2. Them-Enger, Hanne Høyre
 3. Olafsen, Anne Gro Høyre
 4. Steen, Bjarne Høyre

Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti

 1. Egeland, Lars Sosialistisk Venstreparti
 2. Ulland, Eva Sosialistisk Venstreparti
 3. Anmarkrud, Frode Falch Sosialistisk Venstreparti
 4. Hvidsten, Sigrid Sosialistisk Venstreparti
Østfold

Faste representanter

 1. Øye, Signe Arbeiderpartiet
 2. Leirstein, Ulf Fremskrittspartiet
 3. Hansen, Svein Roald Arbeiderpartiet
 4. Gåsvatn, Jon Jæger Fremskrittspartiet
 5. Engeset, Martin Høyre
 6. Johansen, Irene Arbeiderpartiet
 7. Giltun, Vigdis Fremskrittspartiet
 8. Hansen, May Sosialistisk Venstreparti
 9. Holten, Line Henriette Kristelig Folkeparti

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Forsberg, Thor Erik Arbeiderpartiet
 2. Dahl, Per Kristian Arbeiderpartiet
 3. Antonsen, Marianne Arbeiderpartiet
 4. Lauvås, Stein Erik Arbeiderpartiet
 5. Jacobsen, Siv Henriette Arbeiderpartiet
 6. Mysen, Dag Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Evensen, Per Egil Fremskrittspartiet
 2. Wiborg, Erlend Fremskrittspartiet
 3. Borge, Eivind Norman Fremskrittspartiet
 4. Wikhaug, Edd Fremskrittspartiet
 5. Aasgaard, Grethe Fremskrittspartiet
 6. Eriksen, Leif Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Schou, Ingjerd Høyre
 2. Prøitz, Tor Høyre
 3. Pettersen, Tage Høyre
 4. Dybvad, Alexander Høyre

Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti

 1. Thune, John Kristelig Folkeparti
 2. Alfsen, Ellen Kristelig Folkeparti
 3. Grønn, Ole Henrik Kristelig Folkeparti
 4. Pettersen, Kari Haugen Kristelig Folkeparti

Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti

 1. Lervik, Andreas M. Sosialistisk Venstreparti
 2. Laupsa, Linn Sosialistisk Venstreparti
 3. Andreassen, Arnfinn Sosialistisk Venstreparti
 4. Fredh, Aisa Sosialistisk Venstreparti