Lionæs, Aase

Lionæs, Aase (1907-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
23 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Lionæs, Aase har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.04.1907 i Kristiania, Oslo
 • Død 02.01.1999
 • Datter av bokhandler Erling Lionæs (1864-1936) og Anna Christine Wind (1859-1919)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 12 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 11.01.1954-22.01.1955 for Rakel Seweriin.
 • Møtte fast som representant 22.01.1955-10.01.1958 for Einar Gerhardsen.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Visepresident, Lagtinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Visepresident, Lagtinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Visepresident, Odelstinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1954 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1957
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1955 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1956 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1957 -

  1958-61

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1960 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1959 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 - 1961
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1958 -

  1961-65

  Delegat, FNs generalforsamling, 1961 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Delegat, FNs generalforsamling, 1962 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1963 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1964 -

  1965-69

  Delegat, FNs generalforsamling, 1965 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1926
 • Cand.oecon. 1930
 • Studier ved London School of Economics 1935-1936

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresdoktor Western College, Oxford, USA 1952

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1934-1937, 1945-1947
 • Varamedlem Oslo Bystyre 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Deichmanske Bibliotek 1935-1939
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1935-1939
 • Medlem Statens arbeidsledighetsnemd 1938-1947
 • Rådgiver Den internasjonale arbeidsorganisasjons møte 1939
 • Medlem Styret for Oslo Handelsgymnasium 1945-1947
 • Rådgiver Den internasjonale flyktningeorganisasjons rådsmøter i Lausanne 1947
 • Rådgiver Den internasjonale flyktningeorganisasjons rådsmøter i Geneve 1948
 • Medlem Nobelkomiteen 1948-1968
 • Formann Den norske europahjelps flyktningekomite 1948-1950
 • Formann Forbrukerrådutvalget 1952-1953
 • Varaformann Bransjerådet for konfeksjonsindustrien 1958-1964
 • Formann Komiteen til å utrede spørsmålet om utbyttedeling til de ansatte i bedriftene 1961-1962
 • Medlem Boligfinansieringskomiteen 1962-1967
 • Formann Nobelkomiteen 1968-1977
 • Formann Hovedstyret for Folketrygdfondet 1972-1976
 • Medlem SFI-utvalget 1975-1977

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre 1930-1934
 • Sekretær Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1936-1945
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1936-1953
 • Formann Det norske Arbeiderpartis kvinnesekretariat 1945-1953
 • Formann Oslo arbeidersamfunn 1964-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Arbeidernes Opplysningsforbund 1932-1936
 • Redaktør Tidsskriftet "Arbeiderkvinnen" 1936-1953
 • Rådgiver Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILOs) møte 1939
 • Leder Redd barna 1948-1951
 • Formann Den norske Helsingforskomiteen

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Sakharovs frihetsfond

Litteratur

 • Lionæs, Aase og Arne Skaug: Tidens sosialøkonomi, Oslo 1935
 • Lionæs, Aase og Arne Skaug: Dør vi ut? Befolkningsspørsmålet og arbeiderbevegelsen, Oslo 1936
 • Lionæs, Aase: Tredveårskrigen for freden: høydepunkter i Nobelkomiteens historie, Oslo 1987