Aune, Anders John

Aune, Anders John (1923-2011)

Parti:
Framtid for Finnmark
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Aune, Anders John har avgått ved døden.

Finn informasjon etter