Lov om endring i lov om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 76, innst. O. nr. 76, besl. O. nr. 102 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1992 Innst. O. nr. 76 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1992

   Behandlet i Odelstinget: 09.06.1992

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1992