Johanson, Arvid

Johanson, Arvid (1929-2013)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1977-1981
Ansiennitet:
22 år, 80 dager

Gå til bildegalleri

Johanson, Arvid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.02.1929 i Halden, Østfold
 • Død 06.11.2013
 • Sønn av dekksmann Arvid Martin Johanson (1896-1981) og husmor Karla Niemi (1899-1932)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 7 for Østfold, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1961 - 1965, A. (01.10.1961 - 16.01.1964)
 • Representant nr 1 for Østfold, 1961 - 1965, A. (16.01.1964 - 30.09.1965)
 • Representant nr 6 for Østfold, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 16.01.1964 etter Henry Jacobsens død.
 • Medlem av Regjeringen 03.10.1980-30.09.1981, Jan Eilert Bjørnstad møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 31.01.1964 - 30.09.1965
  Medlem, Protokollkomiteen, 31.01.1964 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann, Finanskomiteen, 30.03.1971 - 30.09.1973
  Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.03.1971
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Sekretær, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 18.02.1975
  Formann, Industrikomiteen, 18.02.1975 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.10.1979 - 03.10.1980
  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 03.10.1980
  Formann, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 16.10.1979
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.01.1978 - 16.10.1979
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 16.10.1979 - 03.10.1980

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 - 1961
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1958 -

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1962

  1965-69

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1967 -

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1970 - 1973

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1973 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1974 - 1976
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1976 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1977 - 1980

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.03.1971 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 11.01.1978
  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1978 - 03.10.1980

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Olje- og energidepartementet, 03.10.1980 - 04.02.1981
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Journalistakademiet 1952-1953
 • Korrespondansekurs i sosialøkonomi 1952-1953
 • Fircroft College, Birmingham, økonomiske og politiske studier 1954-1955

Yrke

 • Journalist i Halden Arbeiderblad 1947-1948
 • Lokalredaktør for Sarpsborg Arbeiderblad 1949
 • Journalist i Halden Arbeiderblad 1950-1982
 • Redaktør i Halden Arbeiderblad 1982-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Halden Kommunestyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Ungdoms- og idrettsutvalget, Halden 1952-1960
 • Medlem Utvalget av 1972 til å utrede prisproblemene fra 1972

Tillitsverv i partier

 • Formann Halden AUL 1949-1952, 1955-1956
 • Medlem Styret i Østfold AUL 1955-1956
 • Formann Halden Arbeiderparti 1956-1958, 1962-1963
 • Medlem Styret i Østfold Arbeiderparti 1956-1958
 • Formann Østfold Arbeiderparti 1962-1974
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1963-1969
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1969-1974
 • Formann Arbeiderpartiets valgordningsutvalg 1986-1986

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norsk presseforbund, Østfold avdeling 1954-1955
 • Formann Østfold Redaktørforening 1987-1990

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Telettra Norge 1982-1988
 • Formann Haldenkanalens Venner 1999-2005
 • Medlem Styret for D/S "Turisten" A/S 1999-2005

Litteratur

 • Johanson, Arvid: Fredrikshalds Turnforening 100 år, Halden 1979
 • Johanson, Arvid: Grenseland i ufredsår. Halden og distriktet under den andre verdenskrigen 1939-45, Halden 1985
 • Johanson, Arvid: I "Turistens" kjølvann: en bildebok fra Haldenvassdraget, Halden 1986
 • Danielsson, Rolf, Arvid Johanson og Jørn Bøhmer Olsen: Svinesund: bron, gränsfolket och historien/brua, grensefolket og historien : et svenskt-norskt samarbetsprojekt, Gränskommittén Østfold-Bohuslän Uddevalla 1996
 • Johanson, Arvid: På reisefot i hundre år : A/S den Norske reiseeffektfabrik 1897-1997, eget forlag Halden 1997
 • Johanson, Arvid: Fra union til krig og frigjøring : historien om Halden, Berg og Idd 1900-1950, Halden Arbeiderblad Halden 1999
 • Johanson, Arvid: Haldenvassdraget - Vannvei og livsnerve, Haldenvassdragets Brukseierforening Halden 2002
 • Johanson, Arvid og Bjørn Ystrøm: En kjærlighetserklæring til Halden Sykehus, Halden Arbeiderblad Halden 2002
 • Johanson, Arvid: Skogbruker i Grenseland, Haldenvassdragets skogeierforening Halden 2004
 • Johanson, Arvid: Haldenfotball i 100 år, Kvik-Halden FK Halden 2006
 • Johanson, Arvid: Unike Unica - en industriell håndverksbedrift, Unica Halden 2007