Moe, Finn

Moe, Finn (1902-1971)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Moe, Finn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.10.1902 i Bergen, Hordaland
 • Død 06.08.1971
 • Sønn av tannlege Halvdan Moe (-1922) og Gertrud Gullachsen (-1921)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 7 for Oslo, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Formann, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957
  Medlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Delegat, FNs generalforsamling, 1950 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1950 - 1953
  Delegat, FNs generalforsamling, 1951 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1952 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1957
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Delegat, FNs generalforsamling, 1955 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1957 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1959 - 1960
  Delegat, FNs generalforsamling, 1959 -
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 - 1961
  Delegat, FNs generalforsamling, 1958 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1965
  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965
  Delegat, FNs generalforsamling, 1963 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1964 -

  1965-69

  Formann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1967 - 1968

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1919
 • Examen artium Lycée Corneille, Rouen 1922
 • Elève de l'école des Hautes Etudes 1925-1927
 • Licencié dé L'université de Paris 1926
 • Inst. d'Anthropologie Paris 1927

Yrke

 • Arbeiderbladets korrespondent i Berlin 1927-1929
 • Bestyrer ved Arbeidernes pressekontor 1929-1932
 • Utenriksmedarbeider i Arbeiderbladet 1932-1940
 • Redaktør av bladet "Det 20. århundre" 1936-1940
 • Sjef for Norsk kringkastingstjeneste i USA 1941-1943
 • Pressekonsulent ved Utenriksdepartementet i London 1943-1945
 • Utenriksmedarbeider i Arbeiderbladet 1945-1946
 • Utsending til FNs forberedende kommisjon i London 1945
 • Rådgiver ved FNs generalsekretariat 1946
 • Minister og Norges faste delegerte ved FN 1946
 • Medlem av FNs Økonomiske og Sosiale råd 1946-1947
 • Medlem av FNs Sikkerhetsråd 1948-1949
 • FN-ambassadør 1948-1949
 • Utenriksredaktør i Arbeiderbladet 1949

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Monrads gullmedalje for filosofisk avhandling 1929

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Statens atomenergiråd 1955-1971
 • Medlem Nordisk samarbeidsutvalg for fredelig utnyttelse av atomenergien 1956-1962
 • Medlem Det rådgivende utvalg for kulturelt samarbeid med Sovjet-Samveldet 1958-1969
 • Formann Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1959-1971
 • Varaformann Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1961-1964
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1961-1971
 • Medlem Utvalg til gjennomgåelse og vurdering av Norges utenriksrepresentasjon 1961-1962
 • Medlem Rådet for konflikt- og fredsforskning 1963-1971
 • Viseformann Styret for norsk utviklingshjelp 1963-1969
 • Medlem Utetilleggsnemnda 1964-1968
 • Formann Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1964-1968
 • Medlem Styret for felles nordiske bistandsprosjekter 1968

Tillitsverv i partier

 • Formann Arbeiderpartiets studentgruppe 1930-1930
 • Medlem DNAs internasjonale utvalg 1930-1968
 • Viseformann AUF 1934-1937
 • Medlem Styret for Sosialistiske arbeiderinternasjonale 1938-1940
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1939-1945

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for SAS 1956-1957
 • Varamedlem Styret for Det Norske Luftfartsselskap 1956-1966
 • Medlem Styret for SAS 1958-1960
 • Varamedlem Representantskapet for SAS 1961-1966

Litteratur

 • Moe, Finn: Pragmatismen, det indiske demokratis filosofi
 • Moe, Finn: Den moderne arbeiderbevegelses historie, Oslo 1932
 • Moe, Finn: Studieveiledning i arbeiderbevegelsens historie, Oslo 1932
 • Moe, Finn: Kampen om Ethiopia, Oslo 1935
 • Moe, Finn: Does Norwegian Labor seek the middle way?, New York 1937
 • Moe, Finn: Internasjonalen. Det norske arbeiderpartis stilling til de internasjonale organisasjonene, 1938
 • Moe, Finn: Europa etter München; norsk arbeiderbevegelse efter München-diktatet, Oslo 1938
 • Moe, Finn: Håndbok i Utenrikspolitikk, bind 1. Stormaktene, 1939
 • Moe, Finn: Norge i den nye verden, Oslo 1946
 • Moe, Finn (red.): Atomvåpen i Norge? 8 innlegg for og imot, Oslo 1960
 • Moe, Finn: Aktuelle NATO-problemer ved inngangen til 70-årene, Oslo 1970