Evensen, Lars Samuel Myhrer

Evensen, Lars Samuel Myhrer (1896-1969)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Evensen, Lars Samuel Myhrer har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.11.1896 i Drøbak, Akershus
 • Død 19.01.1969
 • Sønn av smedmester og gårdbruker Samuel Anton Evensen (1858-1943) og Laura Myhrer (1864-1931)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Oslo, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Formann, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Helsedepartementet, 25.06.1945 - 05.11.1945
  Statsråd, Industridepartementet, 05.11.1945 - 06.12.1947
  Statsråd, Industridepartementet, 06.12.1947 - 19.11.1951
  Statsråd, Industridepartementet, 19.11.1951 - 17.05.1953
  Statsråd, Industridepartementet, 15.09.1953 - 02.11.1953

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Socialistisk dagskole 1924
 • Nordisk folkehøyskole i Genéve 1933

Yrke

 • Pølsemaker 1914-1924
 • Fylkesmann i Vest-Agder 1954-1966

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Medlem av ledelsen i Hjemmefronten
 • Ansatt ved legasjonen i Stockholm 1941-1944
 • Sjef for Flyktningekontoret, ved legasjonen i Stockholm 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Christian Xs frihetsmedalje 1946

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lørenskog Kommunestyre 1922-1925, 1925-1928

Offentlige verv

 • Medlem Fettplankomiteen 1935-1936
 • Medlem Landarbeiderkomiteen 1938-1940
 • Nestformann Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1969
 • Varaformann Styret for Sira-Kvina Kraftselskap 1963-1968 (initiativtaker til Sira-Kvina Kraftselskap i 1957)
 • Medlem Representantskapet for Sira-Kvina Kraftselskap 1969
 • Medlem Komiteen om revisjon av rusdrikkloven

Tillitsverv i partier

 • Medlem Norges Kommunistiske Partis sentralstyre 1925-1928
 • Sekretær Norges Kommunistiske Parti 1925-1927
 • Formann Oslo og Akershus fylkesorganisasjon av NKP 1926-1927
 • Medlem Representantskapet i Oslo Arbeiderparti 1932-1932
 • Medlem Sentralstyret i Arbeidernes avholdslandslag

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Norges Kjøttindustriarbeiderforbund fra 1920
 • Medlem Representantskapet i Oslo og omegns faglige samorganisasjon 1923-1931
 • Medlem LOs representantskap fra 1925
 • Formann Norges kjøttindustriarbeiderforbund 1927-1934
 • Varaformann Kjøttindustriens idrettslag 1930 stod også som stifter av laget i 1930
 • Medstifter Kjøttindustriens avholdslag 1932
 • Sekretær Arbeidernes faglige Landsorganisasjon 1934-1939
 • Nestformann Arbeidernes faglige Landsorganisasjon 1939-1945
 • Leder LOs Stockholmssekretariat 1941-1945

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Store Norske Spitsbergen Kulkompani 1957-1966

Litteratur

 • Steen, Sverre (hovedred.): Norges krig
 • Evensen, Lars Samuel Myhrer: Fagorganisasjonens oppbygning, Oslo 1946