Munkebye, Margith Johanne

Munkebye, Margith Johanne (1911-2000)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
18 år, 283 dager

Gå til bildegalleri

Munkebye, Margith Johanne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.10.1911 i Bodø, Nordland
 • Død 28.11.2000
 • Datter av jernarbeider Jens Kleven (1886-1953) og Ivara (1888-1965)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 12 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 11 for Nordland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Nordland, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 22.01.1955-10.01.1958 for Kolbjørn Sigurd Verner Varmann.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 27.01.1955 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sosialkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.10.1961 - 13.02.1963
  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.02.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Sekretær, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1965 - 30.09.1966
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1966 - 1967
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1967 - 1969

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1969 - 1973
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1929
 • Handelsskole 1946
 • Den Nordiske folkehøgskole i Genéve 1947 (med stipend fra AOF)

Yrke

 • Kontordame og husmor

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bodø Bystyre 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Trygdenemnda, Bodø 1952-1956
 • Medlem Komiteen til utredning av universitetsspørsmålet i Tromsø 1963-1965
 • Varamedlem Velferdsrådet for handelsflåten 1964-1971
 • Varamedlem Statens vassforsyningsråd 1967-1974
 • Varamedlem Rådet for eldreomsorgen 1974-1978
 • Nestformann Styret for Nordland fylkes sykepleieskole 1974-1977

Tillitsverv i partier

 • Formann Bodø Arbeiderungdomslag 1930-1933
 • Formann Sør-Salten distriktslag av AUF 1945-1947
 • Formann Distriktsstudienemnda for Nordland Arbeiderparti 1947-1950
 • Medlem Styret for Lokallag av Arbeiderpartiet 1948-1953
 • Medlem Styret for Sør-Salten Arbeiderparti 1948-1951
 • Formann Sør-Salten Arbeiderparti 1951-1954
 • Medlem Styret for Sør-Salten arbeiderparti 1954-1954
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1955-1959
 • Medlem Styret for Nordland Arbeiderparti 1973-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nordland distriktslag av Norsk Folkehjelp 1946-1953
 • Medlem Landsstyret i Norsk Folkehjelp 1951-1954
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Folkehjelp 1955-1962

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Nordlands Framtid