Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Dette dokument

  • Dokument 3:2 (2011-2012)
  • Dato: 17.01.2012
  • Utgiver: Riksrevisjonen

Innhold