Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl I. Hagen, om språklig fornyelse av Grunnloven

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:16 (2007–2008)
  • Dato: 15.09.2008
  • Utgiver: Representanter
Til Stortinget
15. september 2008