Grunnlovsforslag fra Alvhild Hedstein og Gunvald Ludvigsen om endringer i Grunnloven §§ 4 og 16 (om forholdet stat/kirke)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:20 (2007–2008)
  • Dato: 30.09.2008
  • Utgiver: Representanter
Til Stortinget
30. september 2008