Grunnlovsframlegg frå Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen og Emilie Enger Mehl om endring i § 120 a (om pengeeining)

Dette dokument

  • Grunnlovsframlegg 19 (2019–2020)
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
30. september 2020

Nils T. Bjørke

Sigbjørn Gjelsvik

Per Olaf Lundteigen

Emilie Enger Mehl