3. Rettstilstanden i norden og i eøs/eu

       I Sverige er det opprettet et eget sentralt forvaltningsorgan, Lotterinämnden, som gir tillatelse til lotterier. Tillatelse gis til allmennyttig forening eller organisasjon. Det er forbud mot spill på utbetalingsautomater og mot utenlandske lotterier. For spilleautomater er det sosialnemnda i kommunene som er bevillingsmyndighet og fører kontroll. Det foreligger for tiden en omfattende utredning omkring lotterivirksomheten i Sverige. Spørsmål om innføring av rulett er under vurdering.

       Den danske lotterilovgivningen stiller også krav om tillatelse som er avhengig av at lotteriets overskudd tilfaller allmennyttig formål. Automatspill som gir gevinst krever politiets tillatelse. Utenfor restaurantlovens område kreves polititillatelse også for oppstilling av automater uten gevinst. Danmark fikk i 1990 en egen lov om spillekasinoer der det ble gitt regler om oppstilling av spilleautomater i kasinolokaler. Loven omfatter også rulettspill.

       Også Finlands lotterilovgivning setter som vilkår at inntekten skal gå til et ideelt formål. Anvendelsen av midlene er underlagt myndighetenes kontroll og salg av utenlandske lotterier er forbudt. Automatspill drives av en offentlig institusjon der medlemmene er veldedige og samfunnsnyttige organisasjoner.

       De fleste EU-land har mer eller mindre vidtgående restriksjoner rundt lotterivirksomheten. Et forbud mot lotterivirksomhet, som også gjelder utenlandsk lotteri, vil ikke være i strid med prinsippene om fri etableringsrett og fri bevegelighet for tjenesteytelser. Dette er nå slått fast av EF-domstolen. Domstolen legger til grunn at medlemsstatene både kan avgjøre hvilke begrensninger lotteriene skal undergis, og også om de skal forbys såfremt begrensningene ikke er diskriminerende.