Innstilling fra justiskomiteen om lov om personnavn (navneloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 6. mars 2002

Trond Helleland André Kvakkestad Jan Arild Ellingsen
leder ordfører sekretær