Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning) m.m.

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. desember 2004

Trond Helleland Inga Marte Thorkildsen
leder ordfører