Innstilling frå utanrikskomiteen om samtykke til at Noreg deltek i den 7. påfyllinga i Det afrikanske utviklingsfondet, AfDF.

Dette dokument