Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Per-Kristian Foss om endring i verdipapirfondloven slik at det gis adgang til å opprette ideelle verdipapirfond.

Til Stortinget.

Oslo, i finanskomiteen, den 20. april 1999.

Lars Gunnar Lie,

leder.

Øystein Djupedal,

ordfører.

Siv Jensen,

sekretær.