Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Per-Kristian Foss om endring i verdipapirfondloven slik at det gis adgang til å opprette ideelle verdipapirfond

Dokument nr. 8:30 (1998-99), Innst. S. nr. 146 (1998-99)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Annelise Høegh, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.04.1999 Innst. S. nr. 146 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.1999

   Behandlet i Stortinget: 06.05.1999