Innstilling fra næringskomiteen om dyrehold og dyrevelferd

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 27. mai 2003

Øystein Hedstrøm

fung. leder

Grethe Fossli

ordfører