Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Regionale fortrinn - regional framtid

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 166 (2006-2007)
  • Kildedok: St.meld. nr. 12 (2006-2007)
  • Dato: 17.04.2007
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetall: 40

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 17. april 2007

Tore Hagebakken

leder og ordfører