Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 vedkommende Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområdene 12 Olje og energi og rammeområde 13 Miljø.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 1. desember 2009

Erling Sande

leder og ordf. for kap. 1800 og 4800

Nikolai Astrup

Oskar Jarle Grimstad

Per Rune Henriksen

ordf. for kap. 1400, 1473 og 4400

ordf. for kap. 1425, 1465 og 2465

ordf. for kap. 1441, 1833, 4441 og 4833

Line Henriette Hjemdal

Bjørn Lødemel

Marianne Marthinsen

ordf. for kap. 1432, 1447, 2440, 4432 og 5440

ordf. for kap. 1471 og 4471

ordf. for kap. 1410, 1832 og 4410

Siri A. Meling

Torstein Rudihagen

Henning Skumsvoll

ordf. for kap. 1810, 1870 og 4810

ordf. for kap. 1426, 4426 og 4829

ordf. for kap. 1429 og 4429

Ketil Solvik-Olsen

Tor-Arne Strøm

Eirin Kristin Sund

ordf. for kap. 1830

ordf. for kap. 1445, 1472, 1820, 1825, 2490, 4472, 4820, 4825, 4860 og 5490

Snorre Serigstad Valen

ordf. for kap. 1427, 1474 og 4427