Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 3. desember 2009

Robert Eriksson Kari Henriksen
leder ordfører