Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

Dette dokument

  • Innst. 372 S (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 144 S (2009–2010)
  • Dato: 16.06.2010
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 16. juni 2010

Ine M. Eriksen Søreide

leder og ordfører