Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011, kapitler under Justis- og politidepartementet mv. (rammeområde 5)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 26. november 2010

Per Sandberg

leder

Hans Frode Kielland Asmyhr

Jan Bøhler

Akhtar Chaudhry

ordf. for kap. 410, 411, 475 og 3410

ordf. for kap. 440, 441, 442, 3440, 3441 og 3442

ordf. for kap. 432, 466, 468 og 3432

André Oktay Dahl

Sigvald Oppebøen Hansen

Stine Renate Håheim

ordf. for kap. 61, 445 og 467

ordf. for kap. 470, 471, 473, 474, 3470, 3473 og 3474

ordf. for kap. 414

Morten Ørsal Johansen

Jenny Klinge

Thor Lillehovde

ordf. for kap. 455 og 3455

ordf. for kap. 413, 450, 452, 3413 og 3450

ordf. for kap. 451 og 3451

Åse Michaelsen

Tove-Lise Torve

Anders B. Werp

ordf. for kap. 448 og 472

ordf. for kap. 430, 460 og 3430

ordf. for kap. 400, 446, 469 og 3400