Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 6 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2010 Innst. 6 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjetttet for 2011 for de budsjettkapitler som hører inn under justis - og politidepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede utgifter utgjør nærmere 22 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2010