Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Nikolai Astrup om en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 17. februar 2011

Siri A. Meling

Espen Granberg Johnsen

fung. leder

ordfører