Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Dette dokument

  • Innst. 371 S (2010–2011)
  • Kildedok: Prop. 100 S (2010–2011)
  • Dato: 31.05.2011
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 13

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 31. mai 2011

Knut Arild Hareide

Tone Merete Sønsterud

leder

ordfører