Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge.

Prop. 100 S (2010-2011), Innst. 371 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 371 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at Nødnett bygges ut for hele Fastlands-Norge innenfor en samlet kostnadsramme for trinn 2 på 4,7 mrd. kroner. Første utbyggingstrinn - trinn 1 - for nytt digitalt radiosamband i Norge - Nødnett, ble vedtatt av Stortinget i 2006. Det ble da bestemt at en utbygging i resten av landet ikke kunne igangsettes før evaluering av trinn 1 var gjennomført og Stortinget hadde vedtatt videre utbygging. Trinn 1 av utbyggingen er gjennomført, omlag 3 år forsinket, og en evaluering er nå gjennomført.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2011