Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet

Dette dokument

  • Innst. 256 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 3:6 (2011–2012)
  • Dato: 24.04.2012
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 24. april 2012

Anders Anundsen

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører