Innstilling fra justiskomiteen om endringer i utleveringsloven m.m.

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 29. mai 2012

Per Sandberg

Anders B. Werp

leder

ordfører