Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden

Dette dokument

  • Innst. 46 S (2012–2013)
  • Kildedok: Dokument 3:12 (2011–2012)
  • Dato: 25.10.2012
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 10

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 25. oktober 2012

Anders Anundsen

Geir Jørgen Bekkevold

leder

ordfører