Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dette dokument

  • Innst. 203 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 106 S (2011–2012)
  • Dato: 21.02.2013
  • Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 21. februar 2013

Robert Eriksson

Tove Linnea Brandvik

leder

ordfører