Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om umiddelbar iverksettelse av straffeloven

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 6. juni 2013

Per Sandberg

Tore Hagebakken

leder

ordfører