Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2013

Svein Harberg

leiar og ordførar