Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 8 S (2013-2014), unntatt kap. 820, 821, 822, 823, 3821 og 3822, Innst. 47 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2013 Innst. 47 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2013