Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Nærings- og handelsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 5. desember 2013

Marit Arnstad

leder og ordfører