Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Kunnskapsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 5. desember 2013

Trond Giske

leder og ordfører