Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Christian Tynning Bjørnø, Tove Karoline Knutsen, Stine Renate Håheim, Lise Christoffersen, Sonja Mandt, Knut Storberget, Torstein Tvedt Solberg og Kari Henriksen om å gjøre bruken av barnehus obligatorisk og styrking av barnehusene

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 10. juni 2014

Hadia Tajik

Margunn Ebbesen

leder

ordfører