Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om beslutning om ny trasé for E16 gjennom Lærdal

Dette dokument

  • Innst. 298 S (2013–2014)
  • Dato: 12.06.2014
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 13

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 12. juni 2014

Martin Kolberg

leder og ordfører