Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 12. mars 2015

Hadia Tajik

Jorodd Asphjell

leder

ordfører