Innstilling fra justiskomiteen om utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 2. juni 2015

Hadia Tajik

Dagfinn Henrik Olsen

leder

ordfører