4. Forslag fra mindretall

Rammeområde 8

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen unnta Forsvaret fra avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen og komme tilbake til dette i forslag til revidert nasjonalbudsjett.