Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 1. desember 2015

Trond Giske

leder og ordfører