Innstilling fra valgkomiteen om valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling

Dette dokument

  • Innst. 105 S (2015–2016)
  • Dato: 04.12.2015
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Til Stortinget

Oslo, i valgkomiteen, den 4. desember 2015

Olemic Thommessen

leder