Innstilling frå næringskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2015

Geir Pollestad

leiar og ordførar