Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 4. desember 2015

Ola Elvestuen

leder og ordfører