Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad, Anders Tyvand og Geir Jørgen Bekkevold om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (BERIKTIGET)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 31. mai 2016

Kari Kjønaas Kjos

Tone Wilhelmsen Trøen

leder

ordfører