Representantforslag om en helhetlig opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Dokument 8:43 S (2015-2016), Innst. 346 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Tyvand, Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 346 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag fremmet av Kristelig Folkeparti om tiltak for barn og unges psykiske helse. Ved behandlingen er det blant annet enstemmig vedtatt å be regjeringen innen juni 2017 legge frem en helhetlig tverrsektoriell strategi for barn og unges psykiske helse som inneholder både helsefremmende, sykdomsforebyggende og kurative initiativ.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2016