Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.)

Dette dokument

  • Innst. 352 L (2015–2016)
  • Kildedok: Prop. 97 L (2015–2016)
  • Dato: 01.06.2016
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 1. juni 2016

Anniken Huitfeldt

Øyvind Halleraker

leder

ordfører