Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Une Aina Bastholm og Geir Jørgen Bekkevold om oppretting av lov om etikkinformasjon

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. juni 2016

Svein Harberg

Ib Thomsen

leder

ordfører